Profil Kandydata na Kierowcę

Zgodnie z przepisami każdy kandydat na kierowcę przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy kat.B musi posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (tzw. PKK). Dokument ten należy uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze wzg. na miejsce zameldowania. Do uzyskania PKK będzie Ci potrzebne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

 kolorowa fotografia 3,5 x 4,5 cm, wypełniony wniosek. 

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "CZALEK" Cezary Mordon
tel.535-560-554

e-mail: biuro@szkolaczalek.pl